sayfa içeriği
GÖZTEPE HAYATA DAİR HERŞEY
28 02 2010

Mübahele Ayeti

Mübahele Ayeti     Mübahele Ayeti (Arapça: آية المباهلة), Âl-i İmrân Suresi'nin 61. ayetidir. "Mübahele" kelime anlamı olarak "karşılıklı beddua etme" demektir. Ayet; "Sana gelen bunca ilimden sonra, yine de bu hususta seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefsimizi (kendimizi) ve nefsinizi (kendinizi) çağıralım; sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah’ın lanetini yalan söylemekte olanların üstüne kılalım." [1] Konu başlıkları [gizle] 1 Ayetin Nazil Oluşu 2 Mübahele Günü 3 Mübahele'den Vazgeçilmesi 4 Mübahele Ayeti'nin Önemi 5 Ayrıca bakınız 6 Dipnotlar // Ayetin Nazil Oluşu [değiştir] İslam peygamberi Muhammed, Necran Nasrani'lerini İslam'a davet ettikten sonra, Nasrani'lerin büyük alimleri, yanlarında yaklaşık 370 kişi ile Medine'ye geldiler. Amaçları Muhammed ile ilmi tartışmalarda bulunmak ve Muhammed'in söylediklerinin doğruluğunu ölçmekti. Yapılan tartışmalarda Muhammed, Nasrani'leri, Nasrani'lerin güvenilir kitaplarını kaynak göstererek yenilgiye uğrattı. Bu kitaplarda, "kendisinin geleceğine dair" alametleri alimlere bildirdi. Nasraniler de zaten böyle bir bekleyiş içinde idiler. Onların inanışına göre de, gelecek olan peygamber deveye binerek (Mekke’de bulunan) Faran dağlarından zahir olacak, İyr ve Uhud (Medine’de) arasında hicret edecektir. Muhammed'in delilleri o kadar güçlüydü ki, Nasrani bilginlerinin Muhammed'... Devamı

28 02 2010

Hüseyin bin Ali KİMDİR HAYATI

Hüseyin bin Ali   'Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib' (Arapça: الحسين بن علي, Farsça: حسین بن علی)‎ (d. 626 – ö. 680), İslam peygamberi Muhammed’in torunu, dördüncü halife ve birinci imam Ali ile Muhammed’in kızı Fatıma’nın oğlu. Şia’ya göre Oniki İmam’ın üçüncüsü olan Hüseyin bin Ali, İslam Devleti’nin bir Emevi saltanatına dönüşmemesi için mücadele vermiş ve Emeviler tarafından öldürülmüştür. Babası Ali ve kardeşi Hasan’ın hilafet haklarını gasbeden I. Muaviye’nin, hilafeti, Hasan ile yaptıkları anlaşmaya rağmen, oğlu I. Yezid’e devretmesine karşı çıktı. I. Yezid’in, halifeye yakışmayan bir yaşam sürdüğünü ve İslam Devleti’ni kendi çıkarları için evireceğini, Muhammed’in getirdiği dinin sadece kendisine yarayan kısımlarını koruyup gerisini hasır altı edeceği düşüncesiyle, I. Yezid’e biat etmedi. Kerbela Savaşı’nda (M. 680 – H. 61) Muharrem ayının onuncu günü öldürülmüştür. ‘10 Muharrem’ gününü, sevenleri, dünyanın çeşitli yörelerinde yüzlerce yıldır ‘Aşure Günü’ olarak anmakta, yas tutmakta ve çeşitli temsillerle onun acısını taze tutmaktadırlar. Hüseyin ve onun öldürülüşü, erken dönem İslam tarihinin en acı ve çetrefilli olayı olarak Müslüman toplumların hafızasında yer etmiştir. Konu başlıkları [gizle] 1 Doğumu ve Ailesi 1.1 Annesi 1.2 Babası 2 Çocukluğu 2.1 Mübahele Olayı ... Devamı

28 02 2010

Zeynel Abidin

Zeynel Abidin   İslam   Şiilik   İnanç Esasları[göster] Usul al-Din (İmamiyye) 1. Tevhid 2. Adalet 3. Nübüvvet 4. İmamet 5. Kıyamet   İslam’ın şartları[göster] Furu al-Din (İmamiyye) 1. Namaz 2. Oruç 3. Hac 4. Zekât 5. Hums 6. Cihat 7. Emr-i Bil Maruf 8. Nehyi Anil Münker 9. Tevella 10. Teberra   7 Şart (İsmailiyye) 1. Velayet 2. Teharet 3. Namaz 4. Zekât 5. Oruç 6. Hac 7. Cihad   Dini metinler[göster] Kur'an   Hadis   Nahc el-Balaha (Şeyh Razi) 4 Kitab Kitab el-Kafi (Kulayni)   Men Lâ Yahzuruh ül-Fakîh (Şeyh Sadık)   Tehzib ül-Ahkam (Şeyh Tusi)   El-İstibsar (Şeyh Tusi)   ... Devamı

28 02 2010

Muhammed el-Bakır

Muhammed el-Bakır   İslam   Şiilik   İnanç Esasları[göster] Usul al-Din (İmamiyye) 1. Tevhid 2. Adalet 3. Nübüvvet 4. İmamet 5. Kıyamet   İslam’ın şartları[göster] Furu al-Din (İmamiyye) 1. Namaz 2. Oruç 3. Hac 4. Zekât 5. Hums 6. Cihat 7. Emr-i Bil Maruf 8. Nehyi Anil Münker 9. Tevella 10. Teberra   7 Şart (İsmailiyye) 1. Velayet 2. Teharet 3. Namaz 4. Zekât 5. Oruç 6. Hac 7. Cihad   Dini metinler[göster] Kur'an   Hadis   Nahc el-Balaha (Şeyh Razi) 4 Kitab Kitab el-Kafi (Kulayni)   Men Lâ Yahzuruh ül-Fakîh (Şeyh Sadık)   Tehzib ül-Ahkam (Şeyh Tusi)   El-İstibsar (Şeyh Tusi)   ... Devamı

28 02 2010

Cafer-i Sadık

Cafer-i Sadık     İslam   Şiilik   İnanç Esasları[göster] Usul al-Din (İmamiyye) 1. Tevhid 2. Adalet 3. Nübüvvet 4. İmamet 5. Kıyamet   İslam’ın şartları[göster] Furu al-Din (İmamiyye) 1. Namaz 2. Oruç 3. Hac 4. Zekât 5. Hums 6. Cihat 7. Emr-i Bil Maruf 8. Nehyi Anil Münker 9. Tevella 10. Teberra   7 Şart (İsmailiyye) 1. Velayet 2. Teharet 3. Namaz 4. Zekât 5. Oruç 6. Hac 7. Cihad   Dini metinler[göster] Kur'an   Hadis   Nahc el-Balaha (Şeyh Razi) 4 Kitab Kitab el-Kafi (Kulayni)   Men Lâ Yahzuruh ül-Fakîh (Şeyh Sadık)   Tehzib ül-Ahkam (Şeyh Tusi)   El-İstibsar (Şeyh Tusi)   ... Devamı

BSG Gazete ecep Tayyip ERDOĞAN BSG QNET PROMOSYON QNET PROMOSYON