sayfa içeriği
GÖZTEPE HAYATA DAİR HERŞEY
04 01 2014

Savunma Ürünleri

Savunma Ürünleri Nurol Teknoloji, sahip olduğu “Nato Gizli” ve “Milli Gizli” Gizlilik Dereceli TesisGüvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi ile savunma sanayiine yönelik balistik  personel yelekleri, kara araçları, hava araçları ve deniz araçları için ileri balistik zırh çözümleri sağlamaktadır. Firmamız ileri balistik zırh çözümlerinde kullanılan hammaddeleri tamamen yerli olarak üretmektedir.   İLERİ BALİSTİK ZIRH ÇÖZÜMLERİ Nurol Teknoloji, hassas ve gelişmiş üretim teknikleri ile her türlü tehdite karşı dayanıklı, uluslararası standartlara uygun, hafif ve ergonomik ileri seramik plakaların üretimini gerçekleştirmekte ve zırhlı araç uygulamalarında en iyi çözümü sunmaktadır. YENİ NESİL SERAMİK ZIRH PLAKALARI Nurol Teknoloji, yüksek kaliteye sahip, hafif, çeşitli kalınlık, boyut ve farklı malzemelerde zırh plakaları üretebilmektedir.  Alumina Balistik Zırh Plakaları Nurol Teknoloji devamlı sinterleme yöntemiyle yüksek yoğunluklu Alumina balistik zırh plakaları üretimini gerçekleştirmektedir. Alümina balistik plakaları 50x50 cm’ye kadar olan ölçülerde ve bir çok farklı geometride üretebilmektedir.Alümina balistik seramik malzemeleri genellikle kara araçları ve deniz araçları zırhlandırılmasında kullanılmaktadır.İstenen tehdit seviyesine göre taarlanabilen bu malzeme ekonomik oluşu ile zırh çeliği malzemesiyle yarışabilmektedir. Silisyum Karbür Zırh Plakaları Nurol Teknoloji... Devamı

25 08 2009

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Te

30 Aralık 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26742 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2007/13033              Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 36 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.   MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ  ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR                Katma değer vergisi oranları              MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;              a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18              b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1              c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8              olara... Devamı

25 08 2009

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738                Maliye Bakanlığından:   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 378 )                213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.              Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların, 2007 yılı için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.              Tebliğ olunur.   VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR     MADDE NO – KONUSU   ... Devamı

25 08 2009

FATURA KULLANMA MAĞDURİYETİ

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738                Maliye Bakanlığından:   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 378 )                213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.              Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların, 2007 yılı için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.              Tebliğ olunur.   VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR     MADDE NO – KONUSU   ... Devamı

BSG Gazete ecep Tayyip ERDOĞAN BSG QNET PROMOSYON QNET PROMOSYON